تاریخچه تاسیس موسسه

Home-درباره موسسه-تاریخچه تاسیس موسسه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ، غیر دولتی علامه رفیعی در سال1385 با دو رشته برق الکترونیک و مخابرات(ارتباط داده)در مقطع کاردانی و یک رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و با جذب 300نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و اکنون در سال 99با 36 رشته شامل 13 رشته در مقطع کاردانی و 5 رشته در مقطع کار شناسی پیوسته و 9 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 9 رشته کارشناسی ارشد و دارا بودن 2 سایت مجهز کامپیوتری ، 5 کارگاه و آزمایشگاه های رشته برق به فعالیت خود ادامه می دهد.