معرفی کارمندان

Home-درباره موسسه-معرفی کارمندان
  مدیران  

افراد

سمت

شماره تماس

دکتر سید محمد میردامادی

رئیس موسسه

02833662123

 آقای دکتر بابایی معاون موسسه 02833675065

آقای حاجی سید جوادی

مدیر واحد آموزش

02833675065

آقای دکتر ایزدی مدیر تحصیلات تکمیلی 02833682123
  کارشناسان  

آقای  احمدی

مدیر امور مالی

02833675065

خانم مهندس فرنود

مسئول واحد انفورماتیک،مسئول امور فارغ التحصیلان-وام دانشجویی

02833681006

خانم مهندس مهاجری

کارشناس آموزش - کتابخانه-تغذیه دانشجویی

02833681007
لازم به ذکر است موسسه فقط در روز های چهارشنبه از ساعت 11 الی 13 تلفنی  و روز های پنج شنبه از ساعت 8 الی 13 بصورت حضوری و تلفنی پاسخگوی دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم می باشد