معرفی کارمندان

معرفی کارمندان

نام مسئول

سمت

شماره تماس

دکتر سید محمد میردامادی

سرپرست موسسه

02833662123

02833675065

سید مهدی حاج سید جوادی

مدیر واحد آموزش

02833340470

سید عباس موسوی

مدیر امور اداری

02833340470

امیر احمدی

مسئول امور مالی

02833350200

فاطمه فرنود

مسئول واحد انفورماتیک،مسئول امور فارغ التحصیلان-وام دانشجویی

02833350201

سمیه مهاجری

 تغذیه دانشجویی

مسئول رشته مدیریت بازرگانی-کارشناسی الکترونیک-کاردانی ناپیوسته الکترونیک-کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ،کاردانی پیوسته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 

02833350200

 

سمیه غیاثوند

مسئول رشته کارشناسی ارشد برق - قدرت ، کارشناسی ارشد برق - مخابرات سیستم، كارشناسي مخابرات - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- کاردانی کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته برق قدرت-کارشناسی پیوسته کامپیوتر(نرم افزار)-کارشناسی پیوسته برق قدرت،کاردانی پیوسته حسابداری، کاردانی پیوسته کامپیوتر، کاردانی پیوسته فنی برق - صنعتی،کارشناسی ناپیوسته کنترل،کارشناسی ناپیوسته ICT، کارشناسی ناپیوسته مخابرات، کارشناسی پیوسته برق

02833350200

آناهیتا بهرامپور

مسئول آزمایشگاه -کتابخانه

02833662123

02833675065