معرفي مديران گروه

Home-درباره موسسه-معرفي مديران گروه
مدیر گروه ها رشته گروه ارتباط با مدیر گروه

دکتر بیژن سلیمانی 

 • کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
علوم پایه bijan_s59@yahoo.com
دکتر نازنین جلیلی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
 • کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری
 •  
علوم انسانی nazanin.jalili@gmail.com
دکتر مهدی ایزدی
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
 • کارشناسی ارشد عمران - گرایش سازه
 • کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت
 • کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق
فنی و مهندسی mehdiizadi_eeikiu@yahoo.com
دکتر مهدی ایزدی
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • کاردان پیوسته کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
فنی و مهندسی mehdiizadi_eeikiu@yahoo.com
دکتر روح اله پناهی
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ماشین ابزار
 • کاردانی پیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار 
مکانیک rpanahi1350@yahoo.com
دکتر مهدی ایزدی
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  الکترونیک
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات  (ICT) - مدیریت ICT
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
 • کاردانی ناپیوسته علمی–کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
 • کاردانی ناپیوسته علمی–کاربردی مخابرات – ارتباط داده ها
 • کاردانی ناپیوسته کاردان فنی برق – قدرت
 • کاردان فنی برق– الکترونیک
 • کاردانی پیوسته تاسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
 • کاردانی پیوسته برق قدرت – پست و انتقال
 • کاردانی پیوسته الکترونیک – الکترونیک عمومی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی
فنی و مهندسی mehdiizadi_eeikiu@yahoo.com