ثبت نام

MyDnnArqSamane StudentRegister


دانشجویان محترم دقت نمایند برای استفاده از سامانه آموزش نیازی به ثبت نام در این سایت نیست و ثبت نام در این سایت صرفا جهت استفاده از سایر سامانه ها از جمله سامانه رزرو غذا ، سامانه کتابخانه و ... می باشد. همچنین دقت نمایید شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور در نظر گرفته خواهد شد.
شماره دانشجویی ، دقت نمایید شماره ملی دانشجو به عنوان رمز عبور در سایت قرار خواهد گرفت
شماره ملی دانشجو ، دقت نمایید شماره ملی دانشجو به عنوان رمز عبور در سایت قرار خواهد گرفت
نام
نام خانوادگی
ایمیل
محل سکونت
مقطع
select
رشته تحصیلی
select