تماس با ما

حداقل

تماس با ما

آدرس ساختمان اداری: قزوین - خیابان شهید بابایی- دانشکده فنی شهید بابایی

شماره تلفن:02833340470

شماره فکس:-02833350201

آدرس ساختمان آموزشی: قزوین - خیابان شهید بابایی - دانشکده فنی شهید بابایی

شماره تلفن:02833340470

آدرس ساختمان آزمایشگاه: قزوین خیابان نوروزیان حکمت 20

شماره تلفن:02833675065

لازم به ذکر است دانشجویان محترم برای اطلاع از شماره های تماس  کارشناسان به قسمت درباره موسسه ---> کارمندان مراجعه نمایند

 ایمیل موسسه:allame_rafiee@yahoo.com

ارسال پیام برای مدیران

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما