موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ، غیر دولتی علامه رفیعی در سال 1385 با دو رشته برق الکترونیک و مخابرات در مقطع کاردانی و یک رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و با جذب 300 نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و اکنون در سال 92 با 12 رشته شامل 3 رشته در مقطع کاردانی و 2 رشته در مقطع کار شناسی پیوسته و 7 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و دارا بودن 3 سایت مجهز کامپیوتری ، کارگاه و آزمایشگاه های رشته برق به فعالیت خود ادامه می دهد.

دریافت فرم ها

- پنجشنبه 07 اسفند 1393

قابل توجه دانشجویان رشته کنترل و ICT

برنامه درسی دانشجویان رشته های کارشناسی کنترل و ICT مشخص گردید دانشجویان محترم ذینفع برای دریافت برنامه درسی خود به اداره آموزش (آقای باجلوند ) ...
- پنجشنبه 07 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس ریاضی عمومی استاد سلیمی روز یکشنبه مورخه 93/12/10 برگزار نمی شود.اداره آموزش
- پنجشنبه 07 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های خانم مظاهری در روزهای شنبه 93/12/9 و چهارشنبه 93/12/13 برگزار نمی گردد.زمان تشکیل کلاس های جبرانی ...
- پنجشنبه 07 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی الکترونیک که دروس آنها بدون روز و استاد می باشد موظفند در اولین پنجشنبه کاری سال 94 به آقای مهندس بابایی مراجعه ...
- سه شنبه 05 اسفند 1393

عدم تشکیل کلاس های خانم پناهی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاس های خانم مهندس پناهی در روز شنبه 93/12/9 برگزار نمی گردد و کلاس های جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد
- سه شنبه 05 اسفند 1393

عدم تشکیل کلاس های مهندس کار اندیش در گروه تاسیسات

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاس های جناب آقای مهندس کار اندیش در گروه تاسیسات در روز چهار شنبه 93/12/6 برگزار نمی گردد
- دوشنبه 04 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاس های خانم جمالی در روز سه شنبه مورخه 93/12/05 برگزار نمی گردد.اداره آموزش
- يکشنبه 03 اسفند 1393

اطلاعیه امتحان معرفی به استاد

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که با حضور در اداره آموزش و تکمیل فرم امتحان معرفی به استاد اقدام لازم را برای امتحان معرفی به استاد ...
12345678910 انتها

تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی94-93

موسسه آموزش عالی علامه رفیعی

رویداد آموزشی

تاریخ

انتخاب واحد نیمسال اول

93/06/16

93/06/17

93/06/18

93/06/19

93/06/20

شروع کلاس ها

93/06/29

حذف و اضافه

-

حذف اضطراری

93/09/23

93/09/24

93/09/25

93/09/26

93/09/27

امتحانات

93/10/20 لغایت 93/11/09

شروع ترم تابستان

93/4/23

پایان ترم

93/10/11