موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ، غیر دولتی علامه رفیعی در سال 1385 با دو رشته برق الکترونیک و مخابرات در مقطع کاردانی و یک رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و با جذب 300 نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و اکنون در سال 94با 25رشته شامل 2 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 3 رشته کارشناسی پیوسته، 8 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 12 رشته کاردانی پیوسته و ناپیوسته و دارا بودن 3 سایت مجهز کامپیوتری ، کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته برق و مکانیک به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

دریافت فرم ها

- سه شنبه 10 آذر 1394

اطلاعیه بسیار مهم

دانشجویان محترم لطفا اطلاعیه های دو صفحه اخیر را مطالعه فرمایید

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های خانم مهندس کشاورزی در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های خانم مهندس کشاورزی در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های خانم مهندس پور اصلانی در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های خانم مهندس پور اصلانی در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های جناب آقای عبدالهی در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های جناب آقای عبدالهی در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های جناب آقای مهر آور در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های جناب آقای مهرآور در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس درگی در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های آقای مهندس درگی  در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس مهدیان در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های آقای مهندس مهدیان در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

- سه شنبه 10 آذر 1394

عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس ابراهیم زاده در روز پنج شنبه 94/9/12

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های آقای مهندس ابراهیم زاده  در روز پنج شنبه 94/9/12 برگزار نمی گردد.

12345678910 انتها