موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ، غیر دولتی علامه رفیعی در سال 1385 با دو رشته برق الکترونیک و مخابرات در مقطع کاردانی و یک رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و با جذب 300 نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و اکنون در سال 92 با 12 رشته شامل 3 رشته در مقطع کاردانی و 2 رشته در مقطع کار شناسی پیوسته و 7 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و دارا بودن 3 سایت مجهز کامپیوتری ، کارگاه و آزمایشگاه های رشته برق به فعالیت خود ادامه می دهد.

دریافت فرم ها

- پنجشنبه 29 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم درس مخابرات آقای مهندس عبدی (کاردانی / کارشناسی ) روز پنج شنبه 93/9/6 در ساختمان آموزشی (حکمت ...
- پنجشنبه 29 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند درس شیوه ارائه مطالب  استاد نجفی زادگان روز پنجشنبه مورخه 93/09/06 در ساختمان حکمت 26 واحد 9 از ساعت 11 الی ...
- يکشنبه 25 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

با توجه به نامه شماره 54716/1/ص ،93/08/24 اداره محترم شاهد دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر موسسه می رساند ...
- شنبه 24 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی استاد سلیمی روز چهارشنبه 93/08/28 از ساعت 14 الی 16:30 در حکمت 26 برگزار می گردد.اداره آموزش
- شنبه 24 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاس های درس استاد ابوطالبی روز یکشنبه مورخه 93/0/825 برگزار نمی گردد.اداره آموزش 
- چهارشنبه 21 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس درس انقلاب خانم شاه قلعه در روز چهارشنبه مورخه 93/08/28 برگزار نمی گردد.اداره آموزش
- چهارشنبه 21 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جناب آقای دکتر شفیعی راد به دلیل کسالت در روز پنجشنبه 93/08/22 در موسسه حضور نخواهند یافت.اداره آموزش
- چهارشنبه 21 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاس های خانم مهندس طاهرخانی در روز دوشنبه مورخه 93/08/26 برگزار نمی گردد.اداره آموزش
12345678910 انتها

تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی94-93

موسسه آموزش عالی علامه رفیعی

رویداد آموزشی

تاریخ

انتخاب واحد نیمسال اول

93/06/16

93/06/17

93/06/18

93/06/19

93/06/20

شروع کلاس ها

93/06/29

حذف و اضافه

-

حذف اضطراری

93/09/23

93/09/24

93/09/25

93/09/26

93/09/27

امتحانات

93/10/20 لغایت 93/11/09

شروع ترم تابستان

93/4/23

پایان ترم

93/10/11