موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ، غیر دولتی علامه رفیعی در سال 1385 با دو رشته برق الکترونیک و مخابرات در مقطع کاردانی و یک رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و با جذب 300 نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و اکنون در سال 92 با 12 رشته شامل 3 رشته در مقطع کاردانی و 2 رشته در مقطع کار شناسی پیوسته و 7 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و دارا بودن 3 سایت مجهز کامپیوتری ، کارگاه و آزمایشگاه های رشته برق به فعالیت خود ادامه می دهد.

دریافت فرم ها

- چهارشنبه 05 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی درس انقلاب سرکار خانم شاه قلعه در تاریخ 93/9/19 در روز چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 16 برگزار می ...
- يکشنبه 02 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس نقشه کشی صنعتی آقای مهندس درگی در روز یک شنبه 93/9/3  برگزار نمی گردد

- يکشنبه 02 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

بدینوسیله به اطلاع آن عده از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند ،حداکثر ظرف یک هفته با مراجعه به ...
- شنبه 01 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی درس آمارو احتمالات مهندسی آقای سلیمی در روزهای دوشنبه  از ساعت 11 الی 14 و چهارشنبه ساعت 14 الی ...
- پنجشنبه 29 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم درس مخابرات آقای مهندس عبدی (کاردانی / کارشناسی ) روز پنج شنبه 93/9/6 در ساختمان آموزشی (حکمت ...
- پنجشنبه 29 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند درس شیوه ارائه مطالب  استاد نجفی زادگان روز پنجشنبه مورخه 93/09/06 در ساختمان حکمت 26 واحد 9 از ساعت 11 الی ...
- يکشنبه 25 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

با توجه به نامه شماره 54716/1/ص ،93/08/24 اداره محترم شاهد دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر موسسه می رساند ...
- شنبه 24 آبان 1393

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند...

کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی استاد سلیمی روز چهارشنبه 93/08/28 از ساعت 14 الی 16:30 در حکمت 26 برگزار می گردد.اداره آموزش
12345678910 انتها

تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی94-93

موسسه آموزش عالی علامه رفیعی

رویداد آموزشی

تاریخ

انتخاب واحد نیمسال اول

93/06/16

93/06/17

93/06/18

93/06/19

93/06/20

شروع کلاس ها

93/06/29

حذف و اضافه

-

حذف اضطراری

93/09/23

93/09/24

93/09/25

93/09/26

93/09/27

امتحانات

93/10/20 لغایت 93/11/09

شروع ترم تابستان

93/4/23

پایان ترم

93/10/11