اخبار

نمایش اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم حذف اضطراری

توسط : farnood|چهارشنبه, 04 اردیبهشت,1398

احترامأ بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که قصد حذف اضطراری یکی از دروس تئوری خود را دارند می رساند بایستی از تاریخ 1398/02/15 لغایت 1398/02/30 با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را انجام دهند.

مسئولیت اجرای موارد اعلام شده ذیل با دانشجوی محترم ذینفع می باشد.
1.فقط یک درس نظری را می توان حذف نمود(درس عملی قابل حذف نمی باشد)
2.رعایت حضور در کلاس های درس بطوری که غیبت دانشجو در کلاس درس بیش از 16/3 نباشد.
3.با حذف درس به صورت اضطراری تعداد واحد های اخذ شده کمتر از 14 نگردد.
4.دریافت فرم مربوطه از سایت (حذف اضطراری>---فرم ها >--- arq.ac.ir)و تکمیل آن و پس از امضای استاد مربوطه به کارمند آموزش تحویل دهند.
5.تا زمانی که شورای آموزشی موافقت خود را اعلام ننموده است دانشجو نبایستی درس درخواستی را حذف شده پندارد.
6.شهریه درس حذف شده (به صورت اضطراری)مسترد نخواهد شد.
7.لازم به ذکر است زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نمیگردد.

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید