اخبار

نمایش اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم زمان انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی 97-96 دانشجویان در حال تحصیل

توسط : farnood|شنبه, 11 شهریور,1396

به اطلاع دانشجویان محترم در حال تحصیل موسسه علامه رفیعی می رساند
زمان و چگونگی اقدام دانشجویان به شرح زیر می باشد :
1- رشته های کارشناسی ارشد از روز دوشنبه 96/6/13 لغایت 96/6/20 بصورت اینترنتی
یاد آوری : چنانچه دانشجویان برای انتخاب واحد اینترنتی با مشکل روبرو باشند در روز حضور مدیران محترم گروه ها به  آنان مراجعه کنند
2- رشته های

 •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  الکترونیک
 •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات  (ICT) - مدیریت ICT
 •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
 •     کاردانی ناپیوسته علمی–کاربردی مخابرات – ارتباط داده ها
 •     کاردانی ناپیوسته کاردان فنی برق – قدرت
 •     کاردانی ناپیوسته کاردان فنی برق– الکترونیک
 •     کاردانی پیوسته تاسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
 •     کاردانی پیوسته برق قدرت – پست و انتقال
 •     کاردانی پیوسته الکترونیک – الکترونیک عمومی
 •     کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی
 •     کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی

مربوط به خانم مهندس مظاهری در تاریخ 96/6/20 از ساعت 10 صبح الی 13 (حضوری)
3- رشته های

 • کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
 • وکاردانی سته حسابداری بازرگانی - حسابداری

مربوطه به خانم جلیلی از ساعت 10 صبح لغایت 13 روز سه شنبه 96/6/21 (حضوری)
4- رشته های

 •     کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 •     کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 •     کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 •     کاردان پیوسته کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

مربوطه به خانم نقده فروش ها از ساعت 10 صبح لغایت 13 روز چهارشنبه 96/6/22 (حضوری)
5-رشته های

 •     کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم
 •     کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت
 •     کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
 •     کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت
 •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق

مربوطه به آقای ایزدی از ساعت 10 صبح لغایت 13 روز پنج شنبه 96/6/23 (حضوری)
                                                با ارزوی توفیقات الهی برای همه دانشجویان عزیز

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید